Kontakta oss på telefon: 040-668 80 88

Resinfo

[SELECT_STATIC_INFO_OPTION]

Har du några frågor om din semester?

Ställ din fråga här

Flygresor

Flygbolag
Service ombord
Parkering
E-biljetter
Namn på biljetten/bokningen
Avgångstid
Mellanlandning
Checka in
Checka in online
Bagageetiketter
Bagage
Detta är reglerna för vätskor i hanbagaget:
Specialbagage och önskemål
Flygskatt
Checka in online
Transfer
Förseningar
Handikappade
Villkor för att resa med lem i gips
Flygning under graviditet
Spädbarn
Charterflygning
Flygskatt
Minsta antal deltagare


Flygbolag

Sunweb Resor flyger till alla resmål med det kända flygbolaget Transavia. Vid särskilda kanpanjer och erbjudanden är det möjligt att Sunweb Resor använder sig av andra flygbolag än det ovan nämnda. Vid dessa tillfällen står det alltid tydligt angivet i resebeskrivningen. Om det inte står angivet i resebeskrivningen flyger du med Transavia.

Service ombord


På flygningar med Transavia är måltider och drycker inte ikluderade. Självklart har du möjlighet att köpa olika snacks, sandwich och drycker hos kabinpersonalen.

Parkering


Om du flyger från Köpenhamns flygplats kan du parkera på parkeringsplatsen på själva flygplatsen. För mer information om parkering och priser hänvisar vi dig till hemsidan www.cph.dk.

E-biljetter


Sunweb Resor skickar biljetterna till dig via e-mail ca. en vecka före avresan. Dessa biljetter kan du själv skriva ut och checka in med vid incheckningsdisken vid det gällande flygbolaget. Tillsammans med e-biljetterna mottar du också övrig viktig reseinformation. Om du avgivit att du vill motta biljetterna med post, så skriver vi ut din e-biljett åt dig och skickar den till dig. För en enkel och snabb incheckningsprocedur är det viktigt att du klipper ut din e-biljett längs med den streckade linjen.

Namn på biljetten/bokningen


Notera: på bokningen (se även fakturan) och på ska 1. förnamn och efternamn vara stavat som i passet. På en biljett som tillhör en kvinna ska flicknamnet bara skrivas, om det också står i passet.

Vid incheckningsdisken tittar de endast efter 1. förnamnet, som det står skrivet i passet. Det ska alltså vara stavat korrekt. Är ditt 2. eller evt. 3. förnamn inte korrekt, kan du ändå resa med dessa biljetter. Om namnet är felstavat eller om det korrekt namnet inte meddelats till Sunweb Resor, kan du bli nekad boarding. Eventuella kostnader för att skicka nya eller för att ställa in biljetterna rätt är på kundens räkning. Det är förbjudet att resa med ett utgånget pass. Mer information om resedokument se: pengar och resedokument

Avgångstider


Notera att avgångstidern akan vara mycket tidiga eller att hemkomsten till flygplatsen kan vara mycket sen. Vid extrema tillfällenförsöker vi under bokningsprocessen göra er uppmärksamma på detta, om du har en mycket sen kvälls-och/eller nattflygning, men vi är beroende av informationen från det gällande flygbolaget. Ett charterbolag har fram till sista stund rätt att förändra en flygnings avgångstid. Det kan också förekomma att resetiderna ändras kort före din avresa eller medans du är på semester, i så fall blir underrättad så fort som möjligt. Det kan också hända att du ankommer sent på ankomstdagen, samtidigt som du också reser hem tidigt. Sunweb Resor har inget inflytande på desa avgångstider, och kan inte hållas till ansvar för dem. För att göra chanserna för ändringar så små som möjligt, skickar vi först kort före din avresa (ca. en vecka) biljetterna med de giltiga flygtiderna.

NOTERA: vi kan tyvärr ge uppgifter om de slutliga flygtiderna 10 dagar före avresan. Vänligen kontakta inte oss i detta ärende, då våra medarbetare inte vet något om de preliminära flygtiderna.
Tidigare informerat flygschema kan ha ändrats under tiden.Även om där skulle vara fler flygresor, kan du inte uppge någon preferens. Indelningen är baserad utifrån resmålet, boendet, resans längd osv., så att transfern är så kort som möjligt.

Mellanlandning


Notera att det vid avgång och/eller ankomst, särskilt på regionala flygplatser, möjligtvis kan förekomma en mellanlandning på dit- eller hemresan. Då charterbolaget har rätt att ändra flygplanen fram till precis innan avresan, vet vi inte alltid på förhand om det kommer att förekomma en mellanlandning. Om vi på förhand vet att det kommer att förekomma en mellanlandning, anger vi detta på hemsidan och på din faktura. En mellanlandning kommer också att anges på din biljett. Om det är planerat en mellanlandning, är flygtiderna på din biljett längre än angivet vid resmålet på hemsidan.

Checka in


För alla flygbolag gäller att du ska vara på plats för att checka in påflygplatsen minst 2,5 timme före avgång. Transavias incheckningsdisk stänger 40 minuter före avgång.

Utomlands ska du vara på plats på flygplatsen två timmar före avgång. Se alltid till att du är där i god tid och ta med i beräkningen att det eventuellt kan vara kö vid säkerhetskontrollen. Om du kommer försent till flyget, är du inte berättigad någon återbetalning. På flygplatsen kan du se på skärarna vilken incheckningsdisk du ska gå till.

Checka-in online>


Hos Sunweb Resor kan du checka in på Internet. En dag före avresa kan du checka in på förhand med hjälp av din dator. Genom att följa några enkla steg på vår hemsida kan du och ditt resesällskap checka in själva, välj ett säte och skriv ut boardingkorten. Du behöver då inte stå i kö vid incheckningsdisken på flygplatsen, bara lämna ditt bagage vid Transavias bagage-drop-off-point. Notera, att du tillsammans med ditt boardingpass också ska ta med din biljett, som du har mottagit från oss, till flygplatsen. Naturligtvis är incheckningen på Internet inte nödvändig, du kan också vlja att checka in vid incheckningsdisken eler vid en self-service-automat. Om det är möjligt att använda incheckning via Internet på din flygning, kommer du att motta ett e-mail om detta en dag före avresan. Det är inte möjligt med incheckning via Internet för gruppresor på mer än 9 personer. För handikappade och familjer med små barn har Transavia reserverat platser på förhand. Incheckningen via Internet tillhandahålls av Transavia. Sunweb Resor har inget inflytande på detta.

Bagageetiketter


Alla bagage ska ha adressetiketter. Eftersom Sunweb Resor skickar biljetterna via e-mail, kommer du inte att motta några bagageetiketter. Vi rekomenderar dig att använda dina egna etiketter. Det är också en bra idé att ha namn och adress noterat på insidan av din resväska.

Bagage


Bagaget är gratis upp till 20 kg. per person. Utöver detta får du ta med 5 kg. handbagage med max mått på 55x35x25 cm. Till spädbarn (0 till 1 år) är det gratis bagage upp till 10 kg. per barn. Vi uppmanar dig att hålla dig innanför den bestämda gränsen för gratis bagage, för om den totala vikten för ditt bagage överskrider, får du vid incheckningen betala för bagageövervikt (ca. 75,-kr. per kilo per sträcka med Transavia. För andra flygbolag hänvisar vi dig till deras egna hemsidor).

Det är också möjligt att ditt extra bagage nekas. Dessutom får ett bagage inte väga mer än 32 kg. var. Det gäller samma regler för alla flgpassagerare i den Europeiska Unionen (EU), vad som får tas med i handbagaget. Det är endast tillåtet att ta med vätskor, gele och sprayburkar i hanbagaget i små mängder och de ska vara förslutet på ett korrekt sätt. Detta gäller för alla passagerare, som reser från eller byter flyg på en flygplats inom den Europeiska Unionen.

Detta är reglerna för vätskor i handbagaget:


Du får endast ta med vätskor och gele i behållare som innehåller max 100 milliliter
Dess behållare ska förvaras i en genomskinlig plastpåse
Var person får ta med en genomskinlig plastpåse.
Den genomskinliga plastpåsen får inte rymma mer än 1 liter
Den genomskinliga plastpåsen ska vara försluten

Det finns två udantag:

  • Barnmat som du behöver under flygningen
  • Medicin som du behöver under flygningen

Shopping på flygplatsen och ombord


Efter biljett- och/eller passkontrollen kan du på de europeiska flygplatserna och ombord på flyget från europeiska flygbolag fortfarande handla (tax-free). Vätskoroch geler som du köper efter biljett- och/eller passkontrollen eller ombord på flyget, bli i butiken eller ombord - om nödvändigt - packat och förslutet. Förseglingen är giltig i en dag. Om du ska byta flyg, får du inte bryta förseglingen, förrän du nått din slutliga destination.

Hålles separat från handbagaget


Vätskor ska visas separat vid handbagagekontrollen. Även kostymer, jackor och större elektriska apparater, såsom laptops, ska visas separat vid hanbagagekontrollen. För den genomskinliga plastpåsen gäller att förpackningarna lätt ska kunna vara i påsen och att den är stängd.

Sepcialbagage och önskemål


För att ta med specialbagage är det extra tillägg och vissa speciella regler. Nedan är där en lista öer specialbagage och möjliga önskemål förflygresor med Transavia. Om en av följande saker gäller för dig eller ditt resesällskap, ska du ange det vid bokningen. Eventuella tillägg som är förbundna med detta, ska betalas vid incheckningen.

Beskrivning

detaljer

Privat hopfällbar handdriven rullstol;*
Privat elektrisk rullstol med torrbatteri*
Privat elektrisk rullstol med våta batterier*
El-scooter (läkarintyg nödvändigt)*
Begäran om rullstol utan följeslagare*
Ytterliggare medicinska instrument upptill 15 kg (medicinskt intyg krävs v id incheckning)*
Extra benutrymme nödvändigt av medicinska skäl (läkarintyg krävs vid incheckning)*
Extra benutrymme pga. längd 2 meter 
Golfutrustning*
Fiskeutrustning*
Dykutrustning**
Skiutrustning*
Surbräda med tillbehör (max. 3,60 m) 
Surfbräda utan tillbehör (max. 3,60 m) 
Kite/wakeboard kortare än 1,5 meter 
Kite/wakeboard 1,5 meter eller längre (max. 3,60 m) 
Waveboard (max. 3,60 m) 
Cykel (lufttomma slangar/hjul på längden) 
Hund/katt i kabinen (endast möjligt upptill max. 5 kg)*
Hund/katt i rum i egen transportbur*
Andra djur är inte tillåtet 

* Om du vid bokningen angett en sådan preferens, behöver vi ytterliggare uppgifter. För att få det att fungera bra, ombedes du ringa till oss eller kontakta oss via e-mail. Utan ytterliggare uppgifter kan vi inte behadla din förfrågan.

** Gratis är vikten ligger innanför 20 kg. fribagage. Om den totala vikten av ditt bagage överskrids, får du vid incheckningen betala för bagageövervikt.

För andra flygbolag se deras egen hemsida.

Transfer


När du bokar en paketresa med flyg och hotell hos Sunweb ingår alltid transfer i priset. Transferbuss körs av lokal personal. Det är viktigt att du infinner dig på bussen så snart som möjligt efter bagageutlämningen och tullen. Bussen väntar bara under en begränsad tid efter det att "födet" av passagerare upphört. Observera att det är ditt ansvar att ditt bagage kommer på och av transferbussen, både under tur- och returresan. Sunweb kommer att vidarebefordra ditt mobilnummer till vår transferpartner så att vi ska kunna informera dig om transferns avgångstider.

Förseningar


Tyvärr händer det att flyg blir försenade. Sunweb Resor är inte snvariga för eventuella extra kostnader som uppstår pga detta, inte heller för konsekvenser i form av förlorade semastertimmar, för sen hemkomst då det inte är möjligt att nå offentlig transport eller om det skulle bli nödvändigt att ta en extra semesterdag. Sedan feburari 2005 är EU's regler Denied Boarding Compensation gällande. Denna lagstiftning innehåller bestämmelser om ersätning för instäld avgång, överbokning av flyg, bortkommet och skadat bagage och långa förseningar. Mer information hittar du på http://europa.eu.int/comm/transport/air/right s/index_en.htm.

Handikappade


Om du eller en av dina resekamrater önskar att med en rullstol, ska du uppge detta vid bokningen. Se information om detta under specialbagage och preferenser. På Köpenhamns flygplats är där inga steg och alla våningar har hiss. Alla dörrar öppnas automatiskt för dig och det finnshandikapptoaletter. Önskemål om en följeslagare från din bil till incheckningsdisken och för mer information om detta ämne, hänvisas du till Köpenhamns flygplast hemsida: www.cph.dk. Vi rekomenderaratt du checkar in i god tid. Notera vänligen, att inte alla boenden är handikappanpassade. Om du behöver en följeslagare under ditt uppehälle, ska du själv ordna detta.

Villkor för att resa med lem i gips


Om du reser med en lem i gips, ska du ha läkarintyg med, som är undertecknat av en (utomstående) läkare och där det står att du är frisk nog att flyga. Denna ska avlämnas vid icheckningsdisken.
Såvida det specifikt inte är nämnt något om detta i läkarintyget, ska passageraren se till att gipset blir genomsågat på hela längden, för att bli accepterat på flygningen.
Ditt gips ska uppylla vissa krav, diskutera detta med din läkare.

Flygning under graviditet


Hos Transavia gäller , att kvinnor får resa utan läkarintyg framtill 36 veckor av graviditeten.
Är frågan om en graviditet med tvillingar eller fler får passageraren resa utan läkarintyg framtill 34 veckor av graviditeten
Är det frågan om en graviditet med komplikationer, är det alltid ett krav att passageraren kan visa ett läkarintyg.

Detta läkarintyg ska vara undertecknat inom sju dagar före avresan.

Spädbarn med


Et spädbarn upp til 2 år har ingen rätt till eget säte. För spädbarn upp till 2 år utan säte får du ta med upptill 10 kg bagage. Sulky, barnvagn eller barnstol (max 1 per barn)får medtagas gratis och faller in under de 10 kg gratisbagage. Notera, at du på danska flygplatser endast får ta lättvikt (ca.5 kg), hopfällbar sulky med i planet. Sulkyn hämtas hos dig vid flyget och skickas till bagagerummet. Andra sulkys och barnvagnar ska avlevereras vid incheckningsdisken. Notera: Det varierar per flygning och du fr tillbaka din barnstol när du lämnar flyget eller på bagagebandet. Fråga kabinpersonalen om detta.

Charterflygning


Hos Sunweb Resor är det till de flesta resmål möjligt att bara boka flygresan (utan transfer och boende). Se till att Sunweb har ditt mobilnummer, så vi kan kontakta dig om en flygning blir ändrad. Priser och tillgängligheten på dessa charterflyg hittar du på hemsidan vid ditt valda resmål. Se översikten av charterflygresor.

Flygskatt


Om oförutsedda höjningar av transportkostnader, skatter och svgifter uppstår, förbehåller Sunweb Resor sig rätten att också belasta dessa kostnader på kunderna.

Minsta antal deltagare


För alla resor gäller, att 2 veckor före avresedatumet ska det finnas minst 20 deltagare som reserverat. Om det är färre än 20 som har reserverat, har Sunweb Resor rätt att annulera resan.
Resenärer

Pris och information anpassas efter resesällskapets storlek. Barnrabatter dras av i bokningssteg 3.

Vuxna Äldre än 17 år
Barn (2 till 16 år)
Små barn (0 till 1 år)